Law Office Cracow, Law Office Kraków    rechtsanwaltskanzlei krakau, Anwalt Krakau, Rechts,
Rechtsanwaltpraxis krakau, Rechtsanwalt Krakau, advocat cracow, law office cracow,
der Haftbefehl, der Europäische haftbefehl

 

dział spadku,
nabycie spadku,
stwierdzenie nabycia spadku,
szkolenia z prawa konkurencji,
prawo konkurencji,
międzynarodowe prawo karne,
szkolenia z prawa antymonopolowego,
sprawy karne,
sprawy gospodarcze,
postępowanie w sprawach międzynarodowych,
prawo spodkowe,
pozew o zapłatę,
kancelaria Kraków,
Law Office,
Rechtsanwaltskanzlei

EKSTRADYCJA - ENA

 

ZAUFANIE, PROFESJONALIZM, OBRONA PRAW!

Tajemnica zawodowa!

Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Makieła jest kancelarią specjalizującą się w sprawach międzynarodowych tj. ekstradycja i europejski nakaz aresztowania (ENA).

 

Prawo Karne

EKSTRADYCJA EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA!

Gwarancja profesjonalizmu i tajemnicy zawodowej!

 

- Kancelaria specjalizuje się w postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych w tym postępowaniu ekstradycyjnym (ekstradycja, europejski nakaz aresztowania).

Ponadto prowadzi sprawy z zakresu:

- prawa karnego gospodarczego,  

- odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

- ułaskawienia

 

Działalność Kancelarii obejmuje :

  • występowanie w roli obrońcy podejrzanego i oskarżonego;
  • występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego;
  • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
  • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela prywatnego;
  • występowanie w roli pełnomocnika powoda cywilnego w procesie karnym;
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach;
  • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją).

 

 

 

 

Certyfikaty

   

 

 

Kwalifikacje

Krajowy Rejestr Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich

Krakowska Izba Adwokacka Adwokatura Polska Centrum

 

Członkowstwo

 

  Znalezione obrazy dla zapytania ecbA